Trần Thị Kỹ - Nguyễn Đức Dũng

Trần Thị Kỹ - Nguyễn Đức Dũng

Trần Thị Kỹ

Quê quán: Hải Phòng

Sinh nhật: 24/09/1980

Nguyễn Đức Dũng

Quê quán: Hà Nội

Sinh nhật: 11/09/1977