Thông báo về việc lập danh sách đội nhóm

2011-08-15 17:15

Kính gửi các anh chị!

Để chuẩn bị cho các chương trình giao lưu của đội nhóm chúng ta, đề nghị các anh chị cung cấp cho anh Nguyễn Đức Hiếu danh sách gồm họ tên đầy đủ và thông tin về ngày tháng năm sinh của anh chị và các NPP tuyến dưới. Chúng ta sẽ tổ chức hoạt động Mừng sinh nhật cho các thành viên của đội nhóm chúng ta định kỳ, bắt đầu từ tháng 8 này.

Rất mong sự ủng hộ của các anh chị.