Trần Thị Phương

Trần Thị Phương

Quê quán: Hà Nội

Sinh nhật: 10/11/1988