Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Quê quán: Nam Định

Sinh nhật: 18/03/1984