Lê Văn Thắng

Lê Văn Thắng

Quê quán: Lào Cai

Sinh nhật: