THU HÚT NHÓM NGƯỜI TRẺ TUỔI

2011-09-27 23:36

 

Chúng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác giữa Amway với Nhà Phân Phối và luôn suy nghĩ để tìm ra phương cách giúp bạn phát triển hệ thống kinh doanh cũng như gia tăng sự trải nghiệm. Trong một thời gian dài, chúng tôi vẫn dõi theo các khách hàng trẻ tuổi và nhận ra rằng nhóm khách hàng này sẽ tạo nên những ảnh hưởng đáng kể cho công việc kinh doanh của bạn.
 
Khi đề cập đến những khách hàng trẻ tuổi, chúng tôi tập trung vào những người được sinh trong khoảng từ năm 1980 đến năm 2000. Những người thuộc nhóm 
này rất tự tin, cá tính và am hiểu về công nghệ. Họ cũng rất có ý thức về các giá trị xã hội, và vì vậy tầm nhìn của Amway là giúp đỡ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn hoàn toàn phù hợp với họ. Quan trọng hơn cả, họ rất hào hứng đối với những cơ hội kinh doanh. 
 
Nhóm khách hàng trẻ tuổi này chiếm khoảng 25% dân số trên thế giới và nhiều người trong số họ chỉ mới bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Đây chính là lúc tìm hiểu nhiều hơn về họ và tìm cách thu hút họ với vai trò khách hàng và thậm chí là Nhà Phân Phối tiềm năng. 
 
Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ bạn kết nối với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Trong thời gian tới, bạn sẽ được cập nhật thông tin về nhiệm vụ quan trọng này, để giúp bạn tiếp tục xây dựng một hệ thống kinh doanh vững mạnh cùng với thời gian.
 
(Amagram Việt Nam - 10/2011)