Thông báo ra mắt dòng sản phẩm Amway Home

2012-01-07 23:35

 

  • Ngày 3-1-2012, Amway Việt Nam đã ra mắt Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops thuộc Dòng sản phẩm mới Amway Home

  • Ngày 13-1-2012, Amway Việt Nam sẽ ra Nước rửa đa năng L.O.C. thuộc Dòng sản phẩm mới Amway Home.
  • Thời gian ra mắt các sản phẩm Amway Home còn lại: từ ngày 1-2-2012, tùy vào thời gian hết hàng của Dòng sản phẩm chăm sóc đồ gia dụng Home Care.
  • Trong thời gian này, sản phẩm Home Care vẫn được bán với giá cũ cho tới khi hết hàng.
  • Các sản phẩm mới Amway Home, khi ra mắt sẽ được bán với giá mới và mã sản phẩm mới theo chi tiết như sau. 
  • Chú ý: Bảng giá mới này của Amway Home đã được in trong Bảng giá tháng 12-2011 và bán tại tất cả RDC và cửa hàng Amway từ ngày 9 và10-1-2012.