Ra mắt dòng sản phẩm mới ARTISTRY essentials

2011-08-27 22:37

Amway Việt Nam sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm ARTISTRY essentials tại tất cả các Trung Tâm Phân Phối và Cửa Hàng Amway trên toàn quốc vào ngày 28.08.2011.

  • Bộ sản phẩm dưỡng ẩm da ARTISTRY essentials dành cho da thường - khô (Giá trị điểm 95,55. Giá bán cho NPP 1.629.000 đồng)
  • Bộ sản phẩm kiểm soát dầu ARTISTRY esentials dành cho da thường - nhờn (Giá trị điểm 95,55. Giá bán cho NPP 1.629.000 đồng)