Phân phối vé Hội thảo "Kinh doanh thành công cùng Amway" tại Hải Phòng và Hải Dương

2011-09-02 00:19

 

  • Hội thảo được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 17-9-2011 và tại Hải Dương vào ngày 18-9-2011
  • Thời gian phân phối vé: từ 13h ngày 6-9-2011.  
  • Nhà Phân Phối tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đặt hàng  trị giá 1 triệu đồng được nhận 1 vé mời Hội nghị tại Hải Phòng hoặc 1 vé mời Hội Nghị tại Hải Dương…Vé phát tại quầy giao nhận hàng RDC Hải Phòng.
  • Ưu tiên cho Nhà Phân Phối đặt hàng trước (số lượng vé có hạn).