Nhà Phân Phối không được trưng bày và bán phá giá sản phẩm của Amway

2011-12-21 21:14

 

Trong thời gian vừa qua, một số Nhà Phân Phối đã có những hành vi ký gửi sản phẩm Amway tại các cửa hàng bán lẻ, chợ, siêu thị…, gây nên hiện tượng hàng hóa của Amway bị trưng bày và bán phá giá tràn lan. Hành vi này được coi là vi phạm Quy tắc Ứng Xử của Amway vì:
  • Công việc kinh doanh cùng Amway là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp; 
  • Việc trưng bày hàng hóa có thể ảnh hưởng đến các Nhà Phân Phối, khách hàng hoặc ứng viên tiềm năng của Tuyến Bảo Trợ khác. Hoạt động trưng bày hàng hóa này được xem như là tuyển dụng “ngầm” hay “giành” khách hàng; 
  • Việc nghiêm cấm này nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh công bằng và có lợi cho các Nhà Phân Phối.

 

Vì sao không được bán phá giá?

 
Để xây dựng sự nghiệp kinh doanh cùng Amway bền vững và lâu dài, chúng tôi nghiêm cấm Nhà Phân Phối bán phá giá các sản phẩm của Amway. Việc bán phá giá gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của công ty và lợi ích của các Nhà Phân Phối khác, bởi vì:
  • Bán phá giá thường là dấu hiệu của việc trữ hàng để đạt danh hiệu.
  • Bán phá giá sẽ hủy hoại hoạt động kinh doanh lâu dài của chính bạn và của Amway.
  • Bán phá giá làm giảm giá trị các sản phẩm của Amway. 
  • Bán phá giá tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các Nhà Phân Phối.

 

Hình thức xử lý:

 
Amway sẽ kiểm soát những hành vi vi phạm này một cách nghiêm khắc và có những biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấm dứt Vai Trò Phân Phối của Nhà Phân Phối vi phạm.
 
Công ty sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về bán phá giá nhằm xây dựng và đảm bảo một sân chơi công bằng và ổn định cho tất cả các Nhà Phân Phối thông qua hoạt động kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm.
 
(Amagram - tháng 11/2011)