Nghiêm cấm bán hàng và quảng cáo trên Internet

2011-12-21 20:51

 

Trong thời gian qua, một số Nhà Phân Phối đã có hành vi quảng cáo trên Internet, cụ thể:
  • Trưng bày sản phẩm trên website.
  • Sử dụng tên công ty, tên sản phẩm, giá sản phẩm… trên website.
  • Cung cấp số điện thoại trên website.
  • Quảng cáo tuyển dụng người làm thêm, nhân viên bán thời gian…
 
Các hành vi này đã vi phạm Các Quy Tắc Ứng Xử của Amway bởi vì:
  • Hoạt động kinh doanh của Amway là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp.
  • Hoạt động quảng cáo trên Internet có thể ảnh hưởng đến các Nhà Phân Phối của tuyến bảo trợ khác hoặc ứng viên tiềm năng, khách hàng của Nhà Phân Phối khác. Hành vi này được xem như là tuyển dụng “ngầm” hay “giành” khách hàng.
  • Việc nghiêm cấm này nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh công bằng và có lợi cho hoạt động kinh doanh của tất cả Nhà Phân Phối.

 

Các hành vi này đã vi phạm quy tắc 4.3.2 và 9.4 trong Các Quy Tắc Ứng Xử của Amway:
 
Quy tắc 4.3.2: Nhà Phân Phối không được giới thiệu hoặc cố sức dụ dỗ người khác tham gia vào Chương Trình Bán Hàng của Amway thông qua các phương tiện truyền thông như gửi thư, chào hàng qua điện thoại, quảng cáo trong hoặc ngoài nước, qua đài phát thanh, đài truyền hình, các dịch vụ fax, mạng thông tin máy tính kể cả mạng Internet, hay qua bất kỳ phương tiện nào không phải là tiếp xúc cá nhân với ứng 
viên tiềm năng.
 
Quy tắc 9.4: Quảng cáo cho Nhà Phân Phối: Bất kỳ hình thức quảng cáo nào có hoặc không có tên Amway đều bị nghiêm cấm. Amway sẽ kiểm soát những hành vi vi phạm này một cách nghiêm túc và có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn về việc cảnh cáo, không công nhận danh hiệu, thành tích hoặc chấm dứt Vai Trò Phân Phối của Nhà Phân Phối vi phạm.

 

Hình thức kỷ luật: 

Amway sẽ kiểm soát những hành vi vi phạm này một cách nghiêm túc và có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm (nhưng không giới hạn) các hình thức kỷ luật: cảnh cáo, không công nhận danh hiệu, thành tích hoặc chấm dứt Vai Trò Phân Phối của Nhà Phân Phối vi phạm.

(Amagram - tháng 1/2012)