NÂNG CAO DANH TIẾNG

2011-12-21 20:21

 

Danh tiếng là nền tảng cho một doanh nghiệp vững mạnh. Và Amway cũng không ngoại lệ. Tất cả những công ty muốn tăng trưởng vượt bậc như chúng ta đều phải đặc biệt chú trọng việc đề cao uy tín.
 
Chỉ cần làm theo những giá trị mà hai nhà đồng sáng lập Rich và Jay đã xây dựng, uy tín của chúng ta và doanh nghiệp của chúng ta sẽ tiếp tục được nâng cao. Nếu tất cả chúng ta đều duy trì và tập trung vào sự tự do lựa chọn, gia đình, tưởng thưởng, hy vọng và cả sự liêm chính, chúng ta sẽ có thể đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng.
 
Để làm được điều này, chúng ta hãy chỉ làm những điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai giám sát.
 
Sứ mệnh của Amway là ủng hộ và khuyến khích hàng triệu Nhà Phân Phối đang hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn, đồng hành và hỗ trợ các bạn xây dựng một sự nghiệp kinh doanh cân bằng giữa việc bán sản phẩm và bảo trợ.
 
Sứ mệnh ấy cũng đồng nghĩa với việc xây dựng một doanh nghiệp mà tất cả chúng ta đều tự hào trở thành đối tác.
 
Một khi các bạn tiếp tục hành trình này cùng chúng tôi, hãy nhớ rằng hình ảnh của chúng ta quyết định sự bền vững về uy tín và mức độ phát triển của Amway.
 
Chúng tôi rất vui mừng và vinh hạnh được đồng hành cùng các bạn trong việc đưa hoạt động kinh doanh và uy tín của chúng ta lên một tầm cao mới. 
 
(Amagram - tháng 1/2012)