Kinh doanh theo mạng làm rung chuyển thế giới

2011-09-12 21:16

"Tiếp thị mạng lưới đem lại cho hàng triệu người trên thế giới cơ hội kiểm soát cuộc sống và tương lai tài chính của họ. Đó là lý do tại sao tiếp thị mạng lưới sẽ tiếp tục phát triển, thậm chí khi những nhà tư tưởng thuộc thế giới cũ không thể thấy được."

"Ngày nay, với tất cả thay đổi diễn ra trên thế giới, tương lai của tiếp thị mạng lưới chỉ có thể phát triển sáng lạn."

ROBERT T.KIYOSAKI và SHARON L.LECHTER