Kết thúc khóa BTC tại Hải Phòng

2011-09-17 22:23

Hôm nay, 17/09/2011, buổi cuối cùng của Khóa 1 BTC tại Hải Phòng nhóm chúng ta đã kết thúc trong sự xúc động, niềm tin và hy vọng về con đường và thành công phía trước. Thay mặt các học viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các NPP lãnh đạo tuyến trên, tuyến bạn, các bạn trong Ban Tổ Chức đã hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ chúng tôi trong suốt khóa học vừa qua. Xin chúc tất cả các anh chị NPP là học viên của khóa BTC vừa qua sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu của mình và nhanh chóng đạt được thành công trong thời gian sớm nhất!