Hoãn buổi BTC ngày 28.08.2011

2011-08-27 22:48

Do lý do khách quan, lớp BTC ngày 28.08.2011 (buổi 3) tại Hải Phòng tạm hoãn và chuyển sang học tiếp vào ngày 04.09.2011. Xin trân trọng thông báo với các Nhà Phân Phối.