Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh tại nhiều địa phương

2012-02-06 23:36

Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Amway tại Cần Thơ: ngày 08/02/2012

    - Địa điểm: Nhà hàng 5 - Khách sạn Ninh Kiều

    - Thời gian: Từ 18:00 đến 20:15

    - Nhận vé mời miễn phí tại Trung tâm phân phối Cần Thơ từ ngày 18/01/2012

 

Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Amway tại Nghệ An: ngày 09/02/2012

    - Địa điểm: Cung Lễ Hội

    - Thời gian: Từ 06:30 đến 09:30

    - Nhận vé mời miễn phí tại Trung tâm phân phối Vinh từ ngày 24/01/2012

 

Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Amway tại Hải Phòng: ngày 11/02/2012

    - Địa điểm: Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng

    - Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

    - Nhận vé mời miễn phí tại Trung tâm phân phối Hải Phòng từ ngày 18/01/2012

 

Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Amway tại Đà Nẵng: ngày 11/02/2012

    - Địa điểm: Trung tâm hội nghị Queen Place

    - Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

    - Nhận vé mời miễn phí tại Trung tâm phân phối Đà Nẵng từ ngày 30/01/2012

 

Hội thảo giới thiệu cơ hội kinh doanh cùng Amway tại Quảng Nam: ngày 12/02/2012

    - Địa điểm: Hội trường An Hà (thành phố Tam Kỳ)

    - Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

    - Nhận vé mời miễn phí tại Trung tâm phân phối Đà Nẵng từ ngày 30/01/2012

 

Hội nghị kinh doanh thành công cùng Amway tại TP Hồ Chí Minh: ngày 15/02/2012

    - Chia sẻ của Founder Diamond Nguyễn Thị Điệp

    - Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7

    - Thời gian: 19:00 đến 21:00

    - Từ 23:00 giờngày11-1-2012, Nhà Phân Phối sẽ nhận được 1 giấy mời tham dự hội nghị kinh doanh khi mua hàng trị giá từ 1,5 triệu đồng

(không bao gồm Bộ Khởi Động, Tài Liệu & Sản phẩm nhập khẩu) tại RDC HCM và RDC Đồng Nai