E-learning: Sự khởi đầu đầy ấn tượng

2012-06-26 15:49

 


Đúng như kế hoạch, E-learning đã được ra mắt Nhà Phân Phối vào lúc 9 giờ ngày 15-5-2012. Ngay trong những ngày đầu tiên, trang web của Amway đã nhận được một lượng truy cập khổng lồ từ các Nhà Phân Phối. Đây là một sự khởi đầu rất ấn tượng của E-learning, và cho thấy nhu cầu huấn luyện rất lớn từ các Nhà Phân Phối. Đã có: Hơn 9.000 Nhà Phân Phối  đăng nhập trong ngày 15-5-2012. Hơn 12.000 Nhà Phân Phối đã hoàn thành các khóa học sau 2 tuần ra mắt. Trong tuần đầu tiên, chương trình “Vui học có thưởng cùng E-learning” đã được nhiều Nhà Phân Phối hưởng ứng nhiệt liệt. Đặc biệt, bộ phần quà “300 USB Amway cho Nhà Phân Phối xuất sắc đầu tiên” đã tìm được chủ nhân của mình chỉ 90 phút sau khi E-learning ra mắt Nhà Phân Phối.
 
(Amagram Việt Nam - 07/2012)