Chương trình ưu đãi cho các Nhà Phân Phối gia hạn trong tháng 1 và 2 năm 2012

2012-01-07 23:45

 

  • Khi gia hạn Vai Trò Phân Phối trong tháng 1 hoặc tháng 2-2012, Nhà Phân Phối sẽ được nhận một phiếu mua 3 bộ sản phẩm đặc biệt (tiết kiệm 10% trên giá dành cho Nhà Phân Phối)
  • Coupon có giá trị 60 ngày kể từ ngày gia hạn, không căn cứ vào ngày hết hạn.
  • Có thể mua 3 Bộ sản phẩm: NUTRILITE, PERSONAL CARE, ARTISTRY trong cùng 1 đơn hàng hoặc 3 đơn hàng khác nhau.
  • Không chấp nhận coupon bị rách hay tẩy xóa.
  • Không được đổi, trả bất kỳ sản phẩm nào trong chương trình này.
  • Mang theo thẻ ADA cùng với coupon để đặt hàng.