Buổi đào tạo BTC thứ 3 tại Hải Phòng

2011-08-25 23:39

Ban tổ chức Khóa đào tạo BTC tại Hải Phòng vừa thông báo buổi học thứ 3 sẽ được tiếp tục vào ngày 28.08.2011. Đề nghị các anh chị học viên đến sớm và tham dự đầy đủ. Xin lưu ý với các anh chị mấy điểm sau đây:

  • Hoàn thành các bài tập về nhà
  • Mang theo thẻ học viên
  • Ăn mặc lịch sự, gọn gàng