BTC tại Hải Phòng buổi 3

2011-09-05 23:51

Ban tổ chức khóa học BTC tại Hải Phòng của nhóm chúng ta vừa thông báo: tiếp tục buổi thứ 3 vào ngày Chủ nhật tới (11.09.2011) tại Phòng 402, Trung tâm Phân phối Hải Phòng. Đề nghị các anh chị đến tham dự đầy đủ, đúng giờ và ăn mặc lịch sự.