3 Diamond mới và 1 Executive Diamond đầu tiên

2011-09-06 22:26

Theo danh sách vừa được cập nhật trên website chính thức của Amway Việt Nam, tính tới hết năm tài chính 2010-2011, tại thị trường Việt Nam đã xuất hiện thêm 3 Diamond mới và 1 Executive Diamond (EDC) đầu tiên. Đó là các Nhà Phân Phối:

  • Diamond Nguyễn Thị Điệp

  • Diamond Phạm Hồng Lê - Vương Tuấn Long

  • Diamond Nguyễn Thị Hảo - Võ Quốc Đàn

  • Executive Diamond Trần Phạm Bình - Nguyễn Thị Việt Nga