10 ĐIỀU NGHIÊM CẤM KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VỚI AMWAY VIỆT NAM

2012-03-06 00:08

 

1. KHÔNG ĐƯỢC trình bày sai lệch về cơ hội kinh doanh với Amway hoặc nói khác đi về Chương Trình Bán Hàng của Amway rằng mọi người có thể đạt được thành công mà không cần phải nỗ lực nhiều.

2. KHÔNG ĐƯỢC gián tiếp hoặc trực tiếp đưa ra những tuyên bố thổi phồng về thu nhập tiềm năng hoặc sản phẩm ngoài các thông tin chính thức từ Amway Việt Nam.

3. KHÔNG ĐƯỢC tổ chức các hoạt động huấn luyện, hội họp… vi phạm các Quy Tắc Ứng Xử của Amway hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam, gây mất trật tự an ninh xã hội.

4. KHÔNG ĐƯỢC đề cập và bình luận về chính trị, tôn giáo, hoặc niềm tin cá nhân.

5. KHÔNG ĐƯỢC đưa ra những bình luận và so sánh gây ảnh hưởng không tốt đến các công ty khác hoặc sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

6. KHÔNG ĐƯỢC hạ giá bán cũng như bán sản phẩm tại các điểm bán lẻ, quảng cáo trên mạng internet, trên báo chí hoặc phát tờ rơi quảng cáo.

7. KHÔNG ĐƯỢC xúi giục Nhà Phân Phối khác dự trữ với số lượng lớn những sản phẩm mà hiện tại họ không có khả năng bán, nhằm mục đích đạt được sự tưởng thưởng hoặc danh hiệu.

8. KHÔNG ĐƯỢC yêu cầu các ứng viên tiềm năng mua sản phẩm hoặc dự trữ hàng hóa như là một điều kiện để trở thành Nhà Phân Phối.

9. KHÔNG ĐƯỢC phát triển nhóm kinh doanh dưới hình thức có thể gây ảnh hưởng không tốt đến các Nhà Phân Phối khác cũng như không thần tượng hóa bất kỳ một cá nhân nào.

10. KHÔNG ĐƯỢC yêu cầu các Nhà Phân Phối khác phải trả chi phí dưới bất kỳ hình thức nào để tham gia các buổi huấn luyện, hội thảo, sự kiện hoặc các hoạt động tương tự.

 
(Amway Việt Nam)